GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50419
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jordal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 376272 Y-koord: 6747617
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelv/elveterrasse/vifte avsett av Jordalselva. Truleg lagt opp i samband med eit høgare havnivå. Materialet i avsetninga er dårleg sortert og lite avrunda stein. Det er grus og stein med ein del sand og store blokker (1- 1,5 m i diameter). Anortositt dominerer forekomsten. Ein del humus i avsetninga. Oppå avsetninga er det dumpa knust anortositt frå bruddet i fjellet. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 78455 m2.
Volum : 313818 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Blokk : 2%
Annet : 18% Stein : 25%
Skog : 80% Grus : 28%
Sand : 45%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 376272 Y-koord: 6747617

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 25%
Grus : 28%
Sand : 45%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse