GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50421
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kyrajøkul
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 377306 Y-koord: 6748064
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Skredvifte. Stein og blokkig overflate. Grovare materiale nedover vifta. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Vifte

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse