GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50423
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hylland
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 377669 Y-koord: 6748739
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasse. Markert ravine på midten av førekomsten. Manglar snitt. Truleg hovudsakleg sand og grus. 8-10 m mektig. Skred/urmateriale utover terrasseflata. I lia nord og nordaust for terrassen mektige skred- og ras- vifter. Inneheld fyllmassar. Den resente elvesenga kan og innehalde sand/ grus til bruk for fyllmasse og eventuelt meir høgverdig bruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 39279 m2.
Volum : 314236 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 50%
Skog : 50%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse