GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50425
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sæbelhagen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 378951 Y-koord: 6748768
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Førekomsten er ei vifte der det meste av massane er avsett av ei breelv. I tillegg finst ein del rasmateriale. Rotpunkt ca. 225 m o.h. Snitt viser usorterte massar av sand, grus og stein. Einskilde blokker. Eigner seg best til fyllmasse. Elvesenga og viftene ved Hemre og Bøen kan også innehalde ein del materiale til fyllmasse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 125185 m2.
Volum : 1251853 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 8%
Dyrka mark : 9%
Skog : 83%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse