STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50429
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Låvishagen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 404584 Y-koord: 6750633
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Tunnelstein som stammar frå kraftverksbygging. Avstandsfoto frå nord. Oslo Lysverker opplyser at mengden er 330 000 m3. Tipp i dalside i jordbruksområde. Planert og overflatebehandla til fulldyrka eng.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse