GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50433
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gudvangen vest
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 382030 Y-koord: 6750781
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
I dalsidene er det flere større skred/elvevifter som kan benytes som fyllmasser. Ved Ramsøybrua er det tatt ut en del masser.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Vifte
: Forvitringsmateriale

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse