STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50435
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hagane
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 408593 Y-koord: 6749388
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Kommunetippen inneheld 350.000 m3. Vegforbindelse. Steintippen ved hagane er planert og tilsådd. 60 m o.h.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse