STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50437
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Aurland 1
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 407748 Y-koord: 6748740
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Vegsamband. 60 m o.h. Eit koblingsanlegg står på tippen. 2008: Tippen er nedbygd.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse