STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50439
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lovisdalen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 406292 Y-koord: 6745252
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp av fyllitt. 4 km veg, ikkje brøytt. Planert og forma som ein rund haug. Tilsådd. Volum 30.000 m3.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse