STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50441
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vetledalen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurlandsdalen (1416-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410990 Y-koord: 6743059
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Ikkje ferdig planert. Store delar av tippen i bruk til veg og koblingsanlegg. Vegsamband. 800 m o.h. Materialet er fyllitt, skifer og gneis. Mengde 700.000 m3. Areal 100 da.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse