STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50443
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Djupebotn
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurlandsdalen (1416-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 411097 Y-koord: 6742003
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintippen er ikkje ferdig. I bruk til veggrusproduksjon. Materialet er gneis, skifer og fyllitt. 900 m o.h. Volum 250.000 m3. Areal 30 da.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse