STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50445
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossane
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurlandsdalen (1416-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 412857 Y-koord: 6740143
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp. Volum 285.000 m3. Areal 50.000 da

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse