STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50447
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kreklevatn
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 408084 Y-koord: 6740299
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Veglaus. 1400 m o.h. Tippast 1982.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse