STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50449
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Millomvatn
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hardangerjøkulen (1416-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 416944 Y-koord: 6734814
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Vegløs. 1400 m o.h. Tippen går delvis ut i Svartavatnet.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse