STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50451
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svartavatn
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hardangerjøkulen (1416-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 420780 Y-koord: 6733692
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Bergartar: skifer, fyllitt og gneis. 1300 m o.h, veg 5 km, ubrøytt. Skal planerast og såast til. Volum 236.000 m3. Areal 15 da.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse