STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50453
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Frilidalen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurlandsdalen (1416-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419846 Y-koord: 6744391
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Bergartar: skifer, fyllitt. Vegsamband. 800 m o.h. Planert, overflatebehandla til fulldyrka eng, ca. 68 da. Volum 260.000 m3.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse