STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50455
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleådalen
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurlandsdalen (1416-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 414518 Y-koord: 6753591
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Bergartar: fyllitt, skifer. Veg 8 km brøytt. 900 m o.h. Planert og tilsådd volum 295.000 m3. Areal 40 da.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse