STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50457
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvre Undredal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 394028 Y-koord: 6752152
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintpp fra tunneldridt ved inngangen til Gudvangtunnelen i øvre del av Undredal. Ca. 250x35 meter.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse