GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50459
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gudvangen
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 382652 Y-koord: 6750640
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
I dalsidene er det fleire større skred/elveskredvifter. Spesielt i skred/elveskredviftene er det mykje materiale som kan nyttast som fyllmasse. Ved Ramsøybrua er det teke ut ein del massar.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Elveslette
: Vifte

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 382713 Y-koord: 6750848

Betydning :
Materiale : Skred, forvitring

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse