GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50461
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Telsnes
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 384344 Y-koord: 6752852
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
I den lange Nærøyfjorden er det avsatt nokre mindre elvevifter og rikeleg med skred/skredelvevifter. På dette ØK-bladet er det to mindre elvevifter på austsida av fjorden og ei rekke skredvifter på nordvestsida av av fjorden. Ein del av materialet kan nyttast som fyllmassar.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet :

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse