STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50463
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekke
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397024 Y-koord: 6748581
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp fra Flåmstunnelen. Volum ca. 13.000m3 (opplysninger fra teknisk etat). Massene er knust med grovknuser (maskinkult) og i en finere fraksjon (0-20?). Noe flisig materiale. Bergarten er en grå gneis.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse