PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50465
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gudvangen stein - Jordalsnuten
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 376647 Y-koord: 6747866
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Det blir drive pukkverk på anortositt, samansett av minerala zoisitt (50%) oligoklas (45%), kvarts (2-3%) og hornblende (2-3%). Materialet blir brukt til vegdekke, betong, hageheller, splittstein, fasadestein og litt i keramikkindustrien. Start 1966. Undersjordsdrift (rom og pillar) inn i Jordalsnuten og Øvsthusnipa. Gode mekaniske egenskaper. I 1993 ingen drift på sørsiden av østsiden av hovedveien (Øvsthusnipa).

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 376491 Y-koord: 6747790

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Anortositt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse