GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50467
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Voldum
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 436186 Y-koord: 6770320
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Flomskredvifte ved utløpet av Voldagjelet. Blokk i overflata. Mesteparten av arealet er oppdyrket. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Flomskredmateriale Form(er) : Vifte
: Elveavsetning

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse