GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50469
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøttebø
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 421721 Y-koord: 6768855
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Blokkrikt skredmateriale over breelvmateriale. Reine sandlag i bunnen av forekomsten. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred
: Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Blokk : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 421721 Y-koord: 6768855

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Blokk : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse