GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50471
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Håjørven
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 423780 Y-koord: 6768035
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Aktiv skredvifte/ur. Stor stein og blokk i overflata. Truleg stort innhald av sand, grus og stein. Det ligg fleire liknande vifter i fjellsida i nærleiken, men med grovare materiale i overflata.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Vifte

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse