GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50473
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Maralykkja
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 425348 Y-koord: 6767729
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Avsetninga er ei flaumskredvifte med stor stein og blokker i overflata. Det er opna to mindre massetak i dei nedre delane av vifta, under 2-3 m med stein og blokk er det sortert og lagdelt sand og grus, truleg avsett fra elva som no renn over vifta. Det er vanskelig å avgrense dei sorterte massane. I vestre del av vifta er det eit mektig blokkhav av noko avrunda blokk. Heile vifta er skogvokst.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Flomskredmateriale

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse