GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50477
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horge
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 437018 Y-koord: 6771613
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Flaumskredvifte. Grovt materiale i overflata. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Flomskredmateriale Form(er) : Vifte
: Elveavsetning

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse