GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50479
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørkum
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 428339 Y-koord: 6769699
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Elveterrasse, delvis dekt av skredavsetningar. Førekomsten er ikkje nærare undersøkt. Inneheld truleg ein del sand og grus, men og noko finstoff. Uttak kan kome i konflikt med jordbruksinteressar.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Flomskredmateriale : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 20280 m2.
Volum : 60841 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse