GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50481
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sloane
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 427127 Y-koord: 6769889
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Flaumskredvifte, grovt materiale i overflata, fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Flomskredmateriale Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse