GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50487
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Borlaug
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 443090 Y-koord: 6771174
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elvevifte avsett fra Mørkedøla. Ein del stein og blokk i overflata. Det er opna eit lite massetak på vifta. Snittet viser sortert sand og grus, men inneheld humus. Fyllmasseressurs som trolig har liten liten mektighet over grunnvann. Kan også benyttes til jordforbedring.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse