GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50493
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ystabø (Bø)
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 422968 Y-koord: 6768779
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Flaumskredvifte med blokkig overflate. To snitt i nedre delar av vifta viser dårleg sorterte massar av sand, grus og stein over marine avsetningar. I eit massetak lenger oppe på vifta er det sorterte massar under 2 m med blokk og stein. Materialet i vifta høver til fyllmassar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning
: Flomskredmateriale

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 423040 Y-koord: 6768912

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse