GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50495
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brusestøl
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 446889 Y-koord: 6779191
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning. To massetak opna i avsetninga. Stølsbygningar oppe på flata og nede i massetaket hindrer vidare uttak. Snittet viser sortert og lagdelt sand, grus og stein, der sand dominerer. Fjellet kjem fram i dagen fleire stader. Ved massetaka er tjuknaden 15-20 m. På andre sida av Smeddalsvatnet er det ein ryggforma avsetning som ser ut til å innehalde sorterte massar, sand og grus. Ikkje nærare undersøkt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 3.44 m. Areal : 33013 m2.
Volum : 113564 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Blokk : 2%
Annet : 30% Stein : 8%
Bebygd : 60% Grus : 30%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 446791 Y-koord: 6779272

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse