GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50499
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eri
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419065 Y-koord: 6771458
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasse, bygd opp til eit tidlegare havnivå. Materialet gir inntrykk av å vere dominert av godt sortert sand med noko grus. Det er truleg finstoff nede i avsetninga. Dette bør nærare undersøkast ved hjelp av boringar og seismikk dersom det er interesse for å utvinne massane. Det er fleire mindre massetak i avsetninga. Uttak vil kome i konflikt med jordbruksinteresser.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 369591 m2.
Volum : 3695906 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 3% Stein : 3%
Bebygd : 10% Grus : 27%
Dyrka mark : 87% Sand : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419325 Y-koord: 6770905

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 3%
Grus : 27%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse