GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50501
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tønjum
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419565 Y-koord: 6770389
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Stor elveskredvifte. Materialet i overflata er grovt, stor stein og blokk. Eit snitt ved ein byggeplass nede mot riksvegen viser eit 2 m tjukt skredlag over godt sortert sand og grus. Den nedre delen av vifta ligg truleg over godt sorterte massar. Rett aust for vifta, ned mot riksvegen, har ein funne silt og leirhaldige massar.

Avsetning
Type(r) : Flomskredmateriale Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Vifte

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse