GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50507
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breistøl
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 447882 Y-koord: 6765676
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elveterrasse, 1-3 m mektig. Materialet inneheld godt sortert grus, sand og stein. Lite finstoffinnhald. Snitt i lite massetak viser at massane ikkje er reine. Humus finst ned gjennom heile avsetninga. Massane kan brukast til fyllmasse og til vegdekke (rett nedfor tippmassane i Stardalen er det ein førekomst med sand og finsand, truleg bresjøavsetningar).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Elveslette
: Elveavsetning : Delta

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse