GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50511
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fillestøl
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 448512 Y-koord: 6780972
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelv- og bresjøavsetningar over tjukke morenelag. Haug- og ryggforma avsetningar. Vanskelig å avgrense nøyaktig. Massane vart brukt til vegen fra Smeddalsvatn og opp fjellet i samband med kraftutbygging (ÅSV). Materialet er forholdsvis dårlig sortert.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Bresjø/innsjøavsetning
: Morene

Kornfraksjoner

Grus : 25%
Stein : 25%
Sand : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 448642 Y-koord: 6781028

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 25%
Stein : 25%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse