GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50513
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sluten
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 446159 Y-koord: 6781284
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre terrasse med breelvmateriale. Hovudsakleg sand og grus med mindre mengder stein. Ved elvemunningen er det bygd ut eit markert delta i Smeddalsvannet. Inneheld truleg ein del sand/grus/stein. Terrenget ellers er prega av morenemateriale.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 3.89 m. Areal : 38335 m2.
Volum : 149122 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse