GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50517
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvamme/Sprakehaug
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 439153 Y-koord: 6773929
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
To flaumskredvifter som delvis går over i kvarandre. Grovt materiale i overflata. Stein og blokk er kantrunda/runda. Materialet er relativt dårleg sortert. Rett aust for viftene er det teke ut massar i morene og skredavsetningar. Mesteparten av arealet på flomviftene er bebygd og oppdyrket.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Flomskredmateriale
: Ur/skred

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 35%
Sand : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 439601 Y-koord: 6773807

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 35%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse