GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50519
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedre Eggum
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 438373 Y-koord: 6772608
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elveterrassar og elvesletter. Høgaste terrasse ligg 3-4 m over elva (volumanslått), lågaste terrasse 1 m over elva. Det er ikkje teke ut massar i terrassane, stikkprøver viser at materialet er sand og grus. I flaumperiodar går vatnet over den nedste terrassen.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 48757 m2.
Volum : 146271 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 40%
Dyrka mark : 60%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse