STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50525
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øljusjøen
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 450608 Y-koord: 6763632
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp. Stort sett kambrosilurske sedimentbergartar. To tipp-plan, øvre plan ca. 90.000 m3 laust mål, nedre plan ca. 150.000 m3 laust mål. Øvre plan er nytta til plassering av eit 300 kV koplingsanlegg, og kan derfor ikkje nyttast. Truleg heile nedre plan kan nyttast. Ein høgspent kabel går gjennom tippen (Lærdal kraftverk). Anleggsveg (ca. 1000 m) fra riksveg 52. Eigar: Østfold fylke v/Borgund kraftverk.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse