STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50527
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sothaug
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Øye (1517-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 453618 Y-koord: 6769492
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp, 1350 m o.h. Inneheld ca. 27.000 m3 laust mål. Bergarten er eruptiv gneis. Eigar er Østfold fylke v/Borgund kraftverk. Anleggsveg ca. 3-4 km fra riksveg 52. Bruk: ingen eller beite.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse