STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50529
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stardalen
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 447494 Y-koord: 6764729
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp 1100 m o.h. Inneheld ca. 205.000 m3 laust mål. Bergartane er kambrosilurske sedimentbergartar og grunnfjellsbergartar (diorittiske gneisar og øyegneisar). Fordelinga er ukjent. Vegvesenet har teke ut 16.600 m3 i 80/81 og har planar om å ta ut ca. 20.000 m3 i tida framover. Eigar er Østfold fylke v/Borgund kraftverk. Anleggsveg ca. 1 km fra riksveg 52.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse