STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50531
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Losknuten
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 437370 Y-koord: 6769461
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp 1100 m o.h. Bergartane er for det meste hornblenderik dioritt, men og kambrosilurske sedimentbergartar. Eigar er Østfold fylke ved Borgund kraftverk. Anleggsveg fra E-68 ca. 7-8 km. Beite.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse