STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50533
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjordalen
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Djup (1516-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 438917 Y-koord: 6761792
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp 1100 m o.h. Bergartane er stort sett eruptiv gneis med innslag av lys granittisk gneis. Ukjent fordeling. Eigar er Østfold fylke ved Borgund kraftverk. Anleggsveg fra E-68, 20-25 km. Beite.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse