GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50537
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedre Kvamme
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 433594 Y-koord: 6768487
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Elve-/skredvifte med grovt materiale i overflata (grus, stein og blokk). Eit lite massetak viser at under det grove materialet er det dårleg sortert sand, grus og stein med ein del blokk. Det vart teke ut mindre massar til veg og fyllingar. Nedre del av forekomsten er oppdyrket, og den øverste delen er skogbevokst.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse