GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50561
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytre Moa
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hurrungane (1517-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 436995 Y-koord: 6798483
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stort isranddelta med toppflate 102 m o.h. I nordvestre del av deltaet stikk fjellet fram. Det er truleg at det kan vere ein fjellterskel som stikk fram under avsetninga i nord. Dette bør undersøkast med seismikk eller boringar. ÅSV driv massetak i avsetninga som er bygd opp av godt sortert og lagdelt sand og grusmateriale med noko stein. Vidare uttak kjem i konflikt med hustuftene til ein vikinggard som ligg på toppflata. Videre drift i kile inn mot midten av avsetningen. Årlige uttak: 10-15.000 kbm.

Bilder
1. Forekosmten sett fra sør

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 20.00 m. Areal : 219423 m2.
Volum : 4388456 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 10% Stein : 10%
Massetak : 20% Grus : 40%
Skog : 70% Sand : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 436995 Y-koord: 6798483

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaket sett fra sør

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse