GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50599
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hagane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 429578 Y-koord: 6817888
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elvevifte avsett av Legeelvi frå sør. Frå riksvegen mot rotpunktet er vifta blokkrik på overflata. Mellom riksvegen og Fortunselva er truleg finare fraksjonar avsette, og denne delen av vifta er oppdyrka. Mindre blotningar syner at vifta inneheld humus, og materialet er såleis eigna som fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 350585 m2.
Volum : 1752923 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 43%
Dyrka mark : 52%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse