GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50615
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dale
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 417798 Y-koord: 6813474
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 34033 m2.
Volum : 170166 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Bebygd : 42%
Dyrka mark : 48%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse