GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50619
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Reiarmoen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 406545 Y-koord: 6813033
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er truleg eit randdelta bygd opp framfor ein bre i den postglasiale "Jostedalsfjorden". Terrasseflata er 78 m o.h. Eit mindre snitt ved riksvegen syner grus, stein, blokk og sand. I 2008 erdominerar eit større grustak avsetjinga.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 114058 m2.
Volum : 912466 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Blokk : 5%
Bebygd : 20% Sand : 30%
Dyrka mark : 20% Stein : 30%
Skog : 55% Grus : 35%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 406545 Y-koord: 6813033

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Sand : 30%
Stein : 30%
Grus : 35%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse