GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50639
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjøhellermyr
(Sist oppdatert 06.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 398982 Y-koord: 6799088
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvdelta avsett i le av Tverrberghammaren. Overflata er dekt av dyrka mark og myr. Størstedelen av massane ligg under grunnvassnivå, og oppstikkande knausar tyder på mindre tjuknad. Massar berre 0,5-1,5 m over grunnvasstand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 165474 m2.
Volum : 330947 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 5%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse